Rozwój firmy skupiony jest wokół dwóch głównych osi działań: wytwarzanie uniwersalnych komponentów/modułów/urządzeń programowo-sprzętowych pozwalających na budowanie całej infrastruktury Internetu Rzeczy - Internet of Things oraz rozproszonych, sieciowych systemów monitoringu/sterowania instalacjami przemysłowymi i prywatnymi oraz wytwarzanie uniwersalnych narzędzi do szybkiego prototypowania urządzeń/systemów wbudowanych do zastosowań w systemach czasu rzeczywistego. Spółka InConTECH wytwarza, specjalizowane komponenty oprogramowania, oraz zapewnia doradztwo eksperckie w zakresie ich wdrażania.

Oferta


Nasi klienci


Firmy usługowe zajmujące się dostarczaniem treści multimedialnych oraz podmioty zajmujące się zdalnym monitorowaniem osób i dóbr materialnych.
Firmy produkcyjne zajmujące się wytwarzaniem :
  • modułów i urządzeń elektronicznych stosowanych w motoryzacji,
  • zarządzaniu inteligentnymi budynkami,
  • innych rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
Firmy wykorzystujące w procesie produkcji duże maszyny wirnikowe oraz firmy produkujące takie obiekty.

Przetargi i konkursy


Ogłoszenie o naborze ofert na Przeprowadzenie i dostarczenie wyników prac B+R. „Internet Rzeczy – bezprzewodowy sensor temperatury”.

Zakup usług badawczo rozwojowych oraz dostarczenie wyników prac badawczo-rozwojowych pod tytułem „Internet rzeczy – bezprzewodowy sensor temperatury”. Wyniki prac B+R muszą obejmować: dokumentację techniczną, technologiczną oraz działający prototyp urządzenia.

do pobrania:

Postepowanie ofertowe czujnik - ogloszenie.pdf

Postepowanie ofertowe czujnik - formularz ofertowy.doc